Mongstad-forlis kan slå ut kystnæringene

En oljetank som forliser nær Mongstad eller Sture kan gi skader for et titall milliarder kroner. Kystnæringene på Vestlandet kan bli slått ut for i mange år fremover. Derfor bør Kystverkets beredskapsavdeling mot akutt forurensning legges til dette området.