Krev svar om lokalsjukehusa i mai

Helseministeren og regjeringa må seinast ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett i mai forplikta seg til å sikra akutt— og fødeavdelingane på lokalsjukehusa.