Prisfordel for Hattebergutbygging

Skyhøg kraftpris og fare for straumrasjonering gir Kvinnherad Energi håp om at Stortinget tillet ei kraftverkutviding i Hattebergvassdraget.