Kutter ut 130 hospitsplasser

Bergen kommune fornyer ikke avtalen med flere hospitser. 300 hospitsplasser reduseres til rundt 170 fra høsten.