Frikjenner sjukehus etter dødsfall

Fylkeslegen meiner sjukehuset i Førde ikkje er å laste etter at ein mann frå Gulen døydde etter å ha blitt angripen av sjukehusbakteriar.