Høyre avviser KrFs alkoholbønn

Kristelig Folkeparti ønsker strengere grensekontroll når Danmark kutter sine alkoholavgifter. Men regjeringskollega Høyre sier tvert nei.