Stord satsar 100 mill. på eldre

Om to månader startar arbeidet på sjukeheimprosjektet Bybuen midt i Leirvik sentrum. Totalt blir det investert rundt hundre millionar kroner på 32 sjukeheimsplassar og ti omsorgs- og trygdehusvære.