Eva Joly blir æresdoktor i Bergen

Kjende namn som Eva Joly, Gro Harlem Brundtland og Henry Valen blir utnemnde til æresdoktorar ved Universitetet i Bergen.