Fleire studerer Midtausten-fag: - Kan skuldast motstand mot USA sin politikk, seier professor

Motstand mot amerikansk politikk kan vera ei av forklaringane på at stadig fleire studentar vel Midtausten-relaterte fag på universiteta i Bergen og Oslo.