Helsesjokk i Sjøforsvaret

Store familieproblemer. Mye drikking. Oppsiktsvekkende mange yrkesskader. Støy og hørselsskader. Eksemer og høyt blodtrykk.