Her skal superferjene gå

Reis frå Os til Stord på ein dryg halvtime! Allereie neste år startar bygginga av det nye anlegget for gassferjer på Halhjem.