Har jobb enn så lenge

Trass i at et tjuetall marinefartøy legges i opplag ut året, regner ikke vedlikeholdsdivisjonen med å bli arbeidsledig med det første.