Veldig mange bruker SFO i Bergen

Selv om skolefritidsordningen i Bergen får kritikk av både foreldre og politikere for å være for dyr, er den mye brukt av barneforeldrene.