«Rocknes» skal døypast om

Ulykkesskipet «Rocknes» vil få nytt namn før båten blir sett i ny drift. Båten er truleg klar for utprøving i sjøen i juni.