Studenter savner foreleseren

Bare seks prosent av studentene mener de får tett oppfølging fra foreleser. Det viser tall fra årets stud.mag.-undersøkelse.