• DYRE KVEKK: Den kostbare dyreavdelingen på BB-bygget er så full av feil at disse froskene er de eneste som får lov til oppholde seg her utenfor selvventilerende bur. PAUL SIGVE AMUNDSEN (foto)

Prestisjebygg bare for frosker

Frosker er de eneste dyrene Universitetet i Bergen får lov å oppbevare i dyreavdelingen på BB-bygget. Grunnen er en rekke bygningstekniske feil.