• HER HAR VI EN SKIKKELIG UTFORDRING! Fagdirektør Ivar D. Kalland (til venstre) har samlet noen av troppene sine for å finne en løsning på et kinkig problem. Videre Trond Sekse, som er leder for modelleringsprosjektet, Marit Aase som også jobber med dette prosjektet, sjefingeniør Hogne Hjelle og prosjektsjef Magnar Sekse.<p/>FOTO: ØIVIND ASK

Ti mulige kloakksyndere i Vågen

Urenset kloakk kan slippe ut i Vågen fra i alt ti såkalte overløpsrør som ligger spredt rundt Vågen. Det er en enorm jobb å sikre seg mot nye utslipp.