Ønsker Arna ut av Bergen

Bystyret i Bergen avviser å avgi Arna til en ny storkommune i Midhordland. Likevel vil Kommunenes Sentralforbund utrede en slik storkommune.