- Skrekkscenario å ha døende barn hjemme

Barneklinikken har ikke rutiner for hvordan de møter situasjoner der foreldre lurer på om de kan ha sitt døende barn med hjem.