Tok helikopter ut av rasbygda

Søskena Gudmund (5) og Signe (6) hadde vore på overnattingstur til vennar på Søgnesand då rasa tok til å gå. Det enda med ekstra overnatting og helikopter heim.