Kan søke erstatning

Vannabonnenter i Bergen kommune som har hatt økonomiske tap på grunn av forurenset vann, kan søke erstatning.