- Det var masse blod

Diskusjon mellom lærer og elev skal ha ført til at læreren fikk en springskalle.