• FOR SENT: Ambulansen var på plass ti minutter etter at AMK ble alarmert om at Kay Ivar Sommerschild var skutt. Likevel tok det nye 23 minutt før politiet ga dem klarsignal til å gå inn. Da var det i realiteten for sent. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

«Kor er de?! Eg har mistet pulsen, og han puster ikkje!»

Gjennom den 32 minutter lange nødsamtalen forsøker mor og datter å gjenopplive en døende Kay Ivar Sommerschild.