• AVHENGIG AV GAVER: - Vi blir mer avhengig av gaver når ikke kirken lenger vil gi tilskudd til driften vår, sier prest i Korskirken og Kirkens Bymisjon, Eiel Holten.

Kirken dropper gateprestene

Kirken har ikke lenger råd til å være med på å lønne gateprestene i Bergen.