- Trenger frivillige

— En flyktningguide må være et menneske med evne til å lære fra seg - og til selv å lære.