Staalesen kritisk

Forfatter Gunnar Staalesen vokste opp rett over gaten for det vernede huset i Nordnesveien. Han kjenner ikke til BOBs planer, men er i utgangspunktet kritisk.