Sund-ordførar ber om biskophjelp

Ordførar i Sund, Albrigt Sangolt, ber nå om hjelp frå biskopen til å få tilsett ny sokneprest.