Høyre vil kutte i sosialhjelpen

Høyre vil trekke kontantstøtten fra stønaden til aleneforsørgere på sosialhjelp. Men de fleste partiene i Bergen slår ring om dagens satser for sosialhjelp.