Vurderer oppseingar i Aetat

Slankeprosessen ved naturleg avgang av tilsette i Aetat i Sogn og Fjordane har ikkje gått raskt nok.