Bøtelagt for dårlig sikkerhet

Bergen brannstyre har ilagt Statens vegvesen Hordaland 10.000 kroner i dagmulkt for elendig tunnelsikkerhet. Vegvesenet anker boten, som er den første av sitt slag her til lands.