P-selskapet mjukar opp

Bergen Parkeringsselskap lovar å leggje om stilen og gje fleire klagarar medhald.