Legeopprør mot jordmor i sjefsstolen

Haukeland har ansatt jordmor Britt Eide som ny sjef for Kvinneklinikken, og avgjørelsen har ført til fullt opprør blant leger både på og utenfor sykehuset. Legene er sterkt kritiske til at det ansettes sjefer uten legeutdanning.