Den nye femtenårskrisen

Glem syvårskrisen. Det er etter femten år de fleste ekteskapene sprekker. Hele 46 prosent av disse ekteskapene ender med skilsmisse, og meklingskontorene melder om lange ventelister.