Røykdykker truet på livet

Røykdykkeren trodde han skulle slukke en brann. I stedet fikk han en pistol rettet mot seg.