Sa nei til å slanke skolebyråkratiet

Skolebyråkratiet har økt med rundt 50 prosent de tre siste årene. Bystyreflertallet takket i juni nei til å kutte i det, og vedtok i stedet kutt i undervisningstilbudet.