Konkurrerer om røntgenpasientar

Ein ekstra legeheimel er alt som skal til for å behandle ytterlegare 7000 røntgenpasientar i året, hevdar direktøren på Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass.