Stadion-utredning uten klar favoritt

Ingen av alternativene til utbygging pekte seg ut fremfor et annet da styringsgruppen for ny byarena la frem sin innstilling i dag.