Advokat renvasket for beskyldninger om økonomisk rot

Advokat Nils E. Tangedal er frifunnet for økonomisk rot forut for konkursen i Askøybakeriet AS i 1997. Dommen renvasker ham.