Tysk næringsliv garanterer slavepenger

Tysk næringsliv har nå tatt et viktig skritt for å løse den vanskelige saken om erstatning til tvangs- og slavearbeidere fra nazitiden.