Flere kan levere eldremat

Tre private firma samt Haukeland sykehus kan levere middagsmat til sykehjem og hjemmeboende eldre i Bergen.