Aktor mener politikere bør ha sterkere rettsvern

Norske domstoler har aldri før tatt stilling til om det er straffskjerpende å true en politiker.