Vestlandsråd kan bli «supperåd»

Møre og Romsdal vil ikkje at samarbeidet i Vestlandsrådet skal vere forpliktande. Dei kan få følgje av Sogn og Fjordane.