Sikrar fondsmidlar Hardangerbrua

Hordaland fylkesting har i dag godkjent ein avtale med Hardangerbrua AS om utlån av dei oppsamla konsesjonskraftmidlane til brua.