Ulovlig dioksindose i ukevis

Ved årsskiftet slapp BiRs forbrenningsanlegg i Rådalen i flere uker ut dioksindoser over de tillatte grensene.