Vil ikke vitne foran tiltalte

Tre vitner ønsker ikke å forklare seg med de tiltalte i salen. En 43 år gammel mann frykter represalier, og forteller at niesen har mottatt telefontrusler.