Klar for byfjellene.no

Siden jul har byfjellsforvalter Brandsdal med gode hjelpere i kommunen jobbet intenst for å samle informasjon om byfjellene på nett. Nå kan du surfe i resultatet.