Sorenskriveren ikke inhabil

Sorenskriver Steinar Velle må ikke vike sete som dommer i Beheim Karlsen-saken.