Anker Tjernet-dom

Byrådet bestemt seg i går for å anke kjennelsen som begrenser kommunens muligheter til å bruke kommunens leiligheter i Tjernet borettslag til sosialboliger.