Redd for datatjuveri

Tidlegare tilsette i NST har meir data på berbare pc'ar enn godt er. Under skiftesamlinga i konkursbuet minna bustyrar Arne Laastad om at misbruk er ei sak for politiet.