Ville finsikte elever

Bruker du tobakk, alkohol eller andre rusmidler? Er du døpt i den Hellige Ånd (taler i tunger)? Har du hatt faglige problemer?